Register dejanskih lastnikov

Novi zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki je prišel v veljavo novembra lani, je uvedel Register dejanskih lastnikov, ki pa ga bo vzpostavila in upravljala Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastništva vseh poslovnih subjektov in hkrati preprečevanje zlorab poslovnih subjektov za financiranje terorizma in pranje denarja. Vsem pristojnim organom (organi odkrivanja, pregona, sodišča in nadzorni organi) po ZPPDFT-1, kamor po 4. členu zakona spadajo tudi računovodski servisi, RDL omogoča dostop in vpogled do verodostojnih podatkov za izvajanje ukrepov pregleda poslovnega subjekta. Zavezanci iz 4. člena zakona imajo neposreden elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih, ki so vpisani v register, ko izvajajo pregled stranke po določbah zakona. Dejanski lastniki so izključno fizične osebe, kar pomeni, da se bodo v RDL pri tistih poslovnih subjektih, kjer so družbeniki pravne osebe, v register vpisale tiste fizične osebe, ki so lastniki teh pravnih oseb.

V RDL podatke vpišejo naslednji poslovni subjekti:

 • gospodarske družbe
 • zadruge
 • ustanove
 • društva
 • politične stranke
 • verske skupnosti
 • sindikati
 • tuji skladi in tuje ustanove
 • in vsi ostali tuji pravni subjekti, kjer iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v RS.

V RDL niso dolžni vpisati podatkov o svojem dejanskem lastništvu naslednji:

 • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo
 • neposredni in posredni proračunski uporabniki in
 • gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z EU spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost o dejanskem lastništvu.

 

Računovodski servisi smo dolžni v enem letu od uveljavitve zakona (19.11.2017) za obstoječe stranke pripraviti evidenco o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov. Poslovni subjekti morajo v 14 mesecih od uveljavitve ZPPDFT – 1 (19.1.2018) v spletni portal AJPESa (eRDL) vpisati vse potrebne podatke. Vsi na novoustanovljeni poslovni subjekti morajo vpisati podatke v e RDL v roku 8 dni po vpisu v poslovni ali davčni register RS. Enak rok velja tudi za vse spremembe o dejanskih lastnikih, v eRDL morajo biti vpisane v roku 8 dni od nastanka spremembe. Tako bodo podatki o dejanskih lastnikih dostopni preko spletenega portala AJPES (eRDL) od 19.1.2018.

 

VIR: Urad RS za preprečevanje pranja denarja, AJPES, Zbornica računovodskih servisov