O nas

Podjetje MTM Kranj d.o.o.

Podjetje MTM Kranj d.o.o. spada med večje računovodske servise v Gorenjski regiji. Z dejavnostjo knjigovodskih in računovodskih storitev se podjetje ukvarja že od leta 1991. Takrat je bil eden prvih računovodskih servisov na Gorenjskem. Do danes, torej v več kot petindvajsetih letih uspešnega dela, si je podjetje pridobilo že ogromno izkušenj, saj je pri svojem delu moralo upoštevati Zakon o računovodstvu, prve Slovenske računovodske standarde, uveljavljene v letu 1994, Slovenske računovodske standarde, ki so začeli veljati v letu 2002, tiste, ki so stopili v veljavo v letu 2006 in še najnovejše uveljavljene v letu 2016. Podjetje je dobro moralo poznati Zakon o prometnem davku, sedaj pa je pomemben predvsem Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davku od dohodka pravnih oseb, Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku in ostali s poslovanjem povezani predpisi in navodila. Število poslovnih subjektov, za katere podjetje opravlja računovodske storitve presega številko 100, vsi ti pa se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi (proizvodnja, trgovina, različne storitve, neprofitna dejavnost,…). Pri svojem delu se podjetje srečuje z različnimi zunanjimi sodelavci, kot so davčni svetovalci, revizorji, odvetniki, cenilci podjetij in seveda tudi davčni inšpektorji. Skratka krog pridobivanja informacij je zelo širok.

Naš računovodski servis izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis v katalog pri Zbornici računovodskih servisov, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Poleg tega imamo potrdilo, da dejavnost opravljamo v skladu z Standardom izvajalcev računovodskih storitev. Tudi sicer sta v podjetju znanje in strokovnost zelo pomembna dejavnika, zato temu v podjetju posvečamo veliko pozornosti. V strukturi zaposlenih so sodelavci tako z srednjo, višjo in tudi visoko strokovno izobrazbo, vsi pa se stalno dodatno izobražujejo, odvisno od sprememb v zakonodaji, ki pa niso redke. Vsi zaposleni že vrsto let (nekateri tudi od vsega začetka) delajo v našem računovodskem servisu in si tako tudi z izkušnjami nabirajo potrebno znanje.