Zadnji datum za izplačilo plače za november (dajatve je potrebno plačati v 5 dneh po izplačilu neta)

Zadnji datum za izplačilo plače za november (dajatve je potrebno plačati v 5 dneh po izplačilu neta)
18.12.2019