Zadnji datum za izplačilo plače za marec (dajatve je potrebno plačati v 5 dneh po izplačilu neta)

Zadnji datum za izplačilo plače za marec 2020 (dajatve je potrebno plačati v 5 dneh po izplačilu neta)