Regres bo do povprečne plače okoli 1.700 € bruto neobdavčen z prispevki in dohodnino (30.04.2019)

V državnem zboru je bila potrjena razbremenitev regresa za letni dopust. Po novem, počakati je potrebno le na objavo v uradnem listu, bo regres neobdavčen z dohodnino in prispevki za socialno varnost do višine povprečne plače, to pomeni do okoli 1.700 €.

Do sedaj je bil regres neobremenjen z prispevki za socialno varnost do višine 70% povprečne plače, potrebno pa je bilo plačati dohodnino.

Najnižji regres ostaja nespremenjen in je enak minimalni plači, torej bo vsak zaposleni dobil najmanj 886,63 € regresa.

Če ste regres za leto 2019 delno ali v celoti že izplačali, bo vračilo Finančna uprava izvedla po uradni dolžnosti, in sicer bodo akontacija in morebitno plačani prispevki vrnjeni neposredno zaposlenemu, prispevki delodajalca pa delodajalcu. Vračilo bo izvedeno najpozneje v 30 dneh od vročitve odločbe.

Regres mora biti izplačan do vključno 30. junija tekočega leta.