Pričakovane spremembe sistema normiranih odhodkov

Čeprav je bilo napovedovano, da se bo sistem obdavčitve normirancev bistveno spremenil, do tega najverjetneje ne bo prišlo. Po zadnjih predlogih, ki bodo najverjetneje sprejeti je prišlo zgolj do spremembe pravil o maksimalni višini uveljavljanja stroškov, vzpostavil pa naj bi se tudi mehanizem za omejitev zlorab.

Ostaja torej cedularen način obdavčitve, kar pomeni, da se dohodki ne bodo vštevali v informativni izračun dohodnine.

Mehanizem za omejitev zlorab bo tak, da se bodo seštevali prihodki med povezanimi osebami. Povezane osebe so zakonski ali zunajzakonski partner, otroci, ter tudi bratje in sestre. Povezane osebe so tudi samostojni podjetnik in družba v kolikor ima ena od povezanih oseb v družbi vsaj 25% delež. Zavezanec pa bo lahko dokazoval, da posluje z normiranimi stroški, ker je to ekonomsko upravičeno, ne pa zato, da izkorišča zakonodajo in plačuje nižje davke.

Višina normiranih stroškov ostaja 80% od ustvarjenih prihodkov, vendar z določenimi omejitvami.

Zavezanec mora obvezno izstopiti iz sistema, ko bo v dveh zaporednih letih presegel skupaj 300.000 € prihodkov, oziroma, njegovi povprečni prihodki v dveh zaporednih letih ne smejo preseči zneska 150.000 €. Meja glede višine se torej še zvišuje.

Bo pa po novem postavljena absolutna omejitev višine odhodkov, in sicer maksimalno 40.000 €, oziroma 80.000 € pri zavezancu z vsaj eno zavarovano osebo za polni delovni čas, neprekinjeno vsaj pet mesecev. Če bi torej zavezanec z vsaj eno zavarovano osebo, v enem letu dosegel 150.000 € prihodkov, potem normirani stroški ne bi bili 80% tega zneska, temveč točno 80.000 €. Od razlike 70.000 € bo plačal davek v višini 20%, kar znaša 14.000 €. Obdavčitev v takem primeru ne bo več le 4%, temveč 9,33 %.