Plačilo prispevkov s.p. za dopolnilno dejavnost prispevek PIZ

Plačilo prispevkov s.p. za dopolnilno dejavnost
prispevek PIZ v znesku 35,05 € vplačajte na vplačilni račun
TRR: SI56 0110 0888 2000 003
Sklic: 19 xxxxxxxx – 44008 (xxxxxxxx = vaša davčna številka)
prispevek ZZ v znesku 35,53 € vplačajte na vplačilni račun
TRR: SI56 0110 0888 3000 073
Sklic: 19 xxxxxxxx – 45004 (xxxxxxxx = vaša davčna številka)
22.7.2019