Plačilo akontacije davka od dohodka za pravne osebe

Plačilo akontacije davka od dohodka pravnih oseb
davek vplačajte na vplačilni račun
TRR: SI56 0110 0888 1000 030
Sklic: 19 xxxxxxxx – 80004 (xxxxxxxx = vaša davčna številka)