Obdaritev poslovnih partnerjev in zaposlenih ob koncu leta

Počasi se že bliža novoletni čas, ko se moramo odločiti, kako bomo obdarili poslovne partnerje in svoje zaposlene.

Pri obdaritvi poslovnih partnerjev običajno govorimo o stroških reprezentance, kamor spadajo pogostitve, prav tako pa tudi dana darila (z logotipom ali brez), vse z namenom pospeševanja prodaje. Pod pojmom poslovni partner razumemo pravne in fizične osebe, s katerimi poslovno sodelujete, ste sodelovali, ali pa boste sodelovali. Če npr. kupite USB ključke z logotipom vašega podjetja, se tisti del ključkov, ki jih dobijo zaposleni v pisarniške namene, šteje kot strošek pisarniškega materiala, če boste ključek dali v darilno vrečko, je to strošek reprezentance, če pa ste ključke razdelili na sejemski stojnici, pa je to strošek reklame. Pomembno je torej, ali posamezne artikle dobijo točno določene, ali naključne osebe.

Strošek reprezentance se prizna kot odhodek v višini 50% in je za prejemnika neobdavčen z dohodnino, v kolikor posamično darilo ne presega 42 €, oziroma če skupna vrednost vseh daril v enem letu, isti osebi, ne presega 84 €.

Obdaritev zaposlenih ali njihovih družinskih članov je obdavčeno, razen:

  • Če podarite otroku zaposlenega, ki je star do 15 let, darilo do vrednosti 42 € in je darilo dano v mesecu decembru. Take vrste daril so v celoti davčno priznan odhodek;
  • Če obdarite zaposlene z darilom, ki ne presega 13 €, in daril ne zagotavljate redno ali pogosto. Taka darila so davčno nepriznan odhodek. Če pa so darila večje vrednosti, morajo biti v celoti obdavčena kot boniteta, in v tem primeru so tudi davčno priznan odhodek;
  • Če gre za ugodnosti manjših vrednosti, ki jih delodajalec zagotavlja vsem delojemalcem pod enakimi pogoji (npr. novoletno kosilo ali večerja). Taki izdatki so v celoti davčno nepriznan odhodek.