FURS je iz tujine prejel podatke o dohodkih za leto 2016 in odprtih računih v tujini

V skladu z avtomatično izmenjavo podatkov, je FURS za fizične osebe praviloma iz tujine že prejel podatke o dohodkih iz zaposlitve, plačilih direktorjem, pokojninah, podatke o lastništvu nepremičnin, ter podatke o produktih življenjskih zavarovanj. Vse za leto 2016. Do 30. septembra 2017 bo prejel tudi podatke o računih v tujini, ter prejetih obrestih in dividendah.

Fizične osebe so dolžne prijaviti tuje dohodke in račune v tujini. Dohodke iz tujine je treba napovedati že v medletni napovedi za odmero akontacije, oziroma v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine. Račune iz tujine se prijavijo na posebnih obrazcih.

Ne prijava podatkov je lahko sankcionirana.