Druge davčne spremembe v letu 2020

Z začetkom leta 2020 bodo začele veljati spremembe pri zakonu o dohodnini in zakonu o davku od dohodka pravnih oseb. Naj vam predstavim najpomembnejše.

Spreminja se dohodninska lestvica, zaradi katere bo prišlo do sprememb pri izračunu mesečne neto plače. Višja kot bo bruto plača, bo nesorazmerno višja tudi neto plača. Tako bo zaposleni, ob upoštevanju, da ne koristi nobenih olajšav, pri bruto plači 1.345,60 € prejel za 9,40 € višjo neto plačo kot sedaj, pri bruto plači 10.092,00 € pa bo njegova neto plača višja za 92,30 €. Ta sprememba ne bo prinesla višjega stroška za delodajalca, temveč bo delavec plačal manj dohodnine.

Se pa z 1.1.2020 spreminja Zakon o minimalni plači. Ta zakon pa bo za delodajalce, ki izplačujejo minimalne plače, dejansko prinesel višji strošek. O tem bomo nekaj več napisali v ločenem članku, ki ga bomo objavili enkrat do konca letošnjega leta.

Ena izmed novosti, ki je zanimiva, je tudi bistveno nižja boniteta, če delodajalec zagotovi delojemalcu osebno vozilo na električni pogon za privatne namene. V davčno osnovo se všteva 0,3 % nabavne vrednosti vozila, če vrednost vozila ob pridobitvi, vključno z davkom na dodano vrednost, ne presega 60.000 €.  Za običajna osebna vozila se v davčno osnovo všteva 1,5 % nabavne vrednosti vozila.

Na podlagi zakona o dohodnini so obdavčeni tudi samostojni podjetniki, kjer je bistvena sprememba ta, da samostojni podjetniki ne bodo več mogli davčno osnovo z olajšavami znižati do ničelne osnove. V celoti bodo lahko uveljavljali splošno olajšavo in olajšavo za vzdrževane družinske člane, ostale olajšave (pokrivanje izgube, zaposlovanje, donacije, investiranje,…) pa se priznajo največ v višini 63% davčne osnove. Določene olajšave se bodo lahko prenašale v naslednje leto (pokrivanje izgube, investiranje), druge olajšave pa bodo lahko ostale neizkoriščene.

Nadalje zakon prinaša povišanje obdavčitve dohodkov iz kapitala, in sicer:

  • Stopnja obdavčitve obresti in dividend se iz dosedanjih 25% zvišuje na 27,5%. Kot izplačilo dividende se bo opredelilo tudi izplačilo kupnine za lastne poslovne deleže, ob tem, da se bo davčna osnova lahko zmanjšala za znesek nabavne vrednosti tako odsvojenega poslovnega deleža;
  • Spreminjajo se stopnje obdavčitve iz kapitala (ob odsvojitvi poslovnih deležev, nepremičnin,..) Če kapital odsvojite pred potekom 5 let, je obdavčitev enaka, kot do sedaj, torej 25%, če kapital odsvojite po 5 letih imetništva, bo stopnja obdavčitve 20% (trenutno 15 %), če kapital odsvojite po 10 letih imetništva, bo stopnja obdavčitve 15 % (trenutno 10 %), in če kapital odsvojite po 15 letih imetništva, bo stopnja obdavčitve 10 % (trenutno 5 %). Po 20 letih imetništva bo odsvojitev kapitala ostala neobdavčena. Tu ni spremembe.

Povišuje se tudi obdavčitev dohodkov iz najemov, in sicer se davčna stopnja iz dosedanjih 25 %, zvišuje na 27,5%, se pa zvišuje stopnja priznanih normiranih stroškov, in sicer iz dosedanjih 10 % na novih 15 %. Efektivna stopnja obdavčitve se tako iz dosedanjih 22.5 % spreminja na 23,375 % na bruto višino prejemka.

Podobno kot pri samostojnih podjetnikih, bodo tudi pravne osebe imele omejene olajšave pri ugotavljanju davčne osnove za davek od dohodka pravnih oseb. Davčno osnovo bodo lahko z olajšavami znižali največ v višini 63 % davčne osnove, oziroma za obdavčitev bo moralo ostati vsaj 37 % osnove. Efektivna stopnja obdavčitve bo tako 7 %. Družbe, ki so do sedaj npr. z olajšavami za investiranje (takih primerov je kar nekaj), davčno osnovo znižale na nič, bodo po novem v vsakem primeru morale plačati davek. Olajšava za pokrivanje izgube se lahko prenaša v naslednja obdobja do dokončnega pokritja, olajšava za investiranje bo morala biti izkoriščena v naslednjih 5 letih, druge olajšave pa bodo ostale neizkoriščene, če jih ne bo mogoče izkoristiti v tekočem obdobju.