Del plače za poslovno uspešnost

Konec prejšnjega tedna, je bil sprejet paket davčnih zakonov, med drugim tudi sprememba zakona o dohodnini, ki govori o davčno ugodnem izplačilu dela plače za poslovno uspešnost.

Dejansko gre za dodatno izplačilo za poslovno uspešnost, ki je do višine 100% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, oproščeno dohodnine. Seveda pa je potrebno plačati vse prispevke. Dejansko bo ta sprememba stopila v veljavo z 1.1.2018, za mesec december pa velja še trenutni predpis, ki govori, da je del plače za poslovno uspešnost oproščen dohodnine do višine 70% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Ta znesek je 1.123,07 EUR. Ob takem izplačilu bo neto dohodek znašal 874,87 EUR, celotni strošek izplačevalca pa je 1.303,88 EUR.

Zmotno je objavljanje v medijih, da je po novem božičnica oziroma trinajsta plača oproščena dohodnine. Treba je upoštevati, da se del plače za poslovno uspešnost že ob jezikovni razlagi veže na poslovno uspešnost izplačevalca tega dodatka. Izplačevalec mora določiti kriterije in merila za izplačilo, kamor sodijo tudi kriteriji v zvezi z poslovnimi rezultati izplačevalca.  Izplačevanje tega dodatka ne sme imeti edini in izključni namen davčno ugodnost, ne glede na poslovne rezultate izplačevalca. Torej, dodatek za poslovno uspešnost lahko, neobdavčeno z dohodnino, dejansko izplačajo uspešni poslovni subjekti.

Nadalje zakon o dohodnini govori, da se del plače za poslovno uspešnost lahko  izplača enkrat v koledarskem letu, vsem upravičenem delavcem hkrati, pod pogojem, da je pravica do tega izplačila določena v splošnem aktu delodajalca. Določba ne določa, da morajo vsi delavci dobiti absolutno enak znesek, čeprav je to najenostavneje, temveč, da del plače prejmejo vsi delavci, ki izpolnjujejo pogoje (npr. do dodatka so upravičeni delavci, ki so imeli na določen presečni dan sklenjeno pogodbo o zaposlitvi).

Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost  mora biti obvezno plačano v denarju.